Wysoka

                 Wysoka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Wysoka to wieś o ponad 700-letniej historii i zwartej zabudowie budynkami mieszkalnymi usytuowanymi wzdłuż dwóch dróg głównych.

Wieś posiada zabytki:

  • zespół parkowo-pałacowy, obecnie w trakcie remontu,
  • spichlerz,
  • kapliczka na rozstaju dróg.

Istnieje centrum wsi, w skład którego wchodzą: dobrze wyposażona i wyremontowana świetlica wiejska oraz nowoczesny plac zabaw z siłownią dla dorosłych. Dla organizacji spotkań towarzyskich mieszkańcom udostępniono dwie duże altanki. Na terenie wsi jest duże boisko sportowe i zespół szatni.

Przy pałacu znajduje się piękny park ze starodrzewem, w tym wiekowa limba. W pobliżu rzeki Opawy graniczącej z gruntami pałacowymi występują rzadkie rodzaje roślin, takie jak: przebiśnieg, konwalia, jaskier rozłogowy, stokrotka pospolita czy chaber bławatek.

Przez wieś przebiega ścieżka rowerowa stanowiąca część 220 km ścieżek pomiędzy gminami przygranicznymi Polski i Czech.

liczba mieszkańców: 456

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej
  • LZS ZRYW
  • Stowarzyszenie Kobiet ALE BABKI

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w ramach odnowy wsi są: budowa placu zabaw i siłowni oraz zagospodarowanie placów z altankami. Budowa kolektora burzowego i chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy kościele. Malowanie świetlicy i doposażenie kuchni przy świetlicy. Odnowienie konnego wozu strażackiego i usytuowanie go na postumencie. Organizacja corocznych imprez sportowo-rekreacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie wakacji.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wysokiej o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/