Zagwiździe

Zagwiździe

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Zagwiździe szczyci się XVIII–wiecznym kompleksem zabytkowej Huty Żelaza z Regionalną Salą Muzealną na czele, modelowo wyremontowanym, neorenesansowym kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z parafialnym Ogrodem Botanicznym i bogatymi walorami przyrodniczymi.

Mieszkańcy tematycznie zagospodarowują przestrzeń publiczną np. w centrum miejscowości zamontowano przy skrzyżowaniu imitację koła hutniczego, które daje namiastkę lokalnej historii związanej z kolonizacją fryderycjańską.

Zagwiździe cieszy się, poza ciekawymi zasobami dziedzictwa materialnego w formie wyjątkowych zabytków i innowacyjnego sposobu ich udostępnienia, również bogatymi walorami krajobrazowymi – wydmy, łąki siedliskowe, urokliwa rzeka Budkowiczanka z kanałem oraz okazały staw w centrum miejscowości wraz z podmokłym terenem zwanym „piekłem”.

Mieszkańcy czerpią z zasobów przyrodniczych, organizując często spływy kajakowe rzeką Budkowiczanką oraz tematyczne wycieczki rowerowe.

Ponadto Zagwiździe ujęto jako jedną z destynacji ścieżki dydaktycznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – tym sposobem uczestnicy wycieczek szkolnych i indywidualnych poznają zagwiździańskie zabytki znajdujące się nad malowniczą doliną rzeki Budkowiczanki.

Strona internetowa sołectwa Zagwiździe http://www.zagwizdzie.pl

Zagwiździe na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/zagwizdzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagwiździu

KLUB PARTNERSTWA MURÓW – VALLENDAR

liczba mieszkańców: 738

 

Program Odnowy Wsi:                  

Wioska nie tylko ma sprecyzowaną wizję rozwoju wsi, którą konsekwentnie wdraża realizując założone kroki, pozostając przy tym otwartą na nowe pomysły, to jednocześnie w ramach dobrych praktyk, dzieli się sprawdzonymi sposobami na udostępnianie zasobów.

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych w ramach odnowy wsi należą: Turniej Wiedzy Historycznej i Turniej Tenisa Stołowego oraz zajęcia dla dzieci.

Sołectwo Zagwiździe zdobyło I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2015 roku oraz zostało wyróżnione w roku 2000 i 1999. Z kolei w kategorii „Najlepszy projekt” zostało wielokrotnie wyróżnione w 2017, 2007 i 2001 rok, jak również zostały nagrodzone I miejscem w roku 2013, 2012 oraz 2002.

Miejscowość Zagwiździe należy do Krajowej Sieci Najciekawszych Wsi. (jest objęta strategią SNW ale czeka na certyfikację. Jaki powinien być zapis????)

 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zagwiździu o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: