Zakrzów

Zakrzów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Zakrzów jest  wsią  typowo rolniczą.

Do dzisiaj zachowała swój pierwotny plan „owalnicy”.

Do ważniejszych  zabytków  należą:

 • kościół parafialny pw. św.  Mikołaja  z  1831  roku  (przebudowany w 1895 roku),
 • pałac z  1898-1902  roku,
 • kapliczka z  około  1805  roku,
 • kapliczka z około połowy XIX wieku.

We wsi znajdują się:

 • budynek OSP ze świetlicą wiejską,
 • zagospodarowany teren sportowo-rekreacyjny z kompleksem wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik, urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń siłowych i placem zabaw,
 • przyprzedszkolny plac zabaw,
 • filia Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którym organizowane są wystawy, targi, konferencje, koncerty, zgrupowania sportowe, zawody jeździeckie. Na  terenie ośrodka działają Pensjonat Seniora oraz Silesia Polo Club. Część jeździecka ośrodka użytkowana jest przez Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” – czołowy   polski klub olimpijskiej konkurencji ujeżdżenia, który od 1998 roku jest organizatorem corocznych   Art  Cup  –  Jeździeckich  Mistrzostw Gwiazd.

We  wsi  znajduje  się  przypałacowy  park  krajobrazowy  z przełomu XIX/XX wieku oraz staw.

Przez teren wsi przepływa    potok    Cisek    oraz    przebiega   ścieżka   rowerowa   „Szlakiem   Kolejowym”,   która   prowadzi malowniczym  szlakiem  starej  linii  kolejowej przez teren trzech gmin: Polskiej Cerekwi, Ciska i Reńskiej Wsi, stanowiąc szlak turystyczny z Polskiej Cerekwi do Większyc.

Rys historyczny: 

Zakrzów pojawia się w pierwszych dokumentach około roku 1300 jako ZACRAW, w następnych wiekach – SACRAU, ROSENGRUND. Nazwa  miejscowości  prawdopodobnie  wywodzi  się  od  jej   położenia –za krzewami.

W 2011 roku został zatwierdzony herb dla wsi Zakrzów ze św. Wawrzyńcem.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów www.facebook.com/Stowarzyszenie-Odnowy-Wsi-Zakrzów- 478208208988367/

Ochotnicza Straż Pożarna  w Zakrzowie  www.facebook.com/OSP-Zakrzów-494906837368056/

Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie

www.kjlewada.pl

www.facebook.com/Ludowy-Klub-Jeździecki-Lewada-127783073911387/

Orkiestra Dęta

liczba mieszkańców: 853

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

 •  dobudowa oświetlenia zewnętrznego na placu zabaw,
 • doposażenie placu zabaw,
 • zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń siłowych przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2012,
 • zakup namiotu i zestawu nagłośnieniowego przenośnego na organizację imprez plenerowych,
 • zakup tłucznia i utwardzenie drogi transportu rolnego,
 • organizacja warsztatów dla mieszkańców „Czy wiesz, co jesz”,
 • realizacja projektu: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country”,
 • organizacja wycieczek i wyjazdów do Filharmonii Opolskiej oraz corocznych dożynek wiejskich.

Najciekawsze projekty:

 • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.  Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Zakrzów otrzymał sadzonki czereśni, głogu,  morwy, jarzębu i tarniny. W rezultacie tego powstała ponad 400 m aleja.

 

Źródło: