Zakrzów

Zakrzów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Zakrzów to sołectwo leżące w obrębie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

Wioska posiada własną kaplicę świętego Jacka, która znajduje się obok stawu.

Na terenie Zakrzowa jest obiekt rekreacyjno – sportowy, plac zabaw dla dzieci, świetlica młodzieżowa oraz siłownia pod chmurką. Sala OSP jest miejscem spotkań i zabaw wszystkich mieszkańców.

W miejscowości znajdują się także: grób powstańców oraz tablica upamiętniająca poległych w I i II wojnie światowej. Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo śladów po przedwojennych właścicielach. Zachował się między innymi niewielki pałacyk – siedziba rodu Madelungów. W 2011 roku wyremontowany został dawny pałac na potrzeby hotelu i restauracji z zachowaniem pierwotnego stylu.

Teren Zakrzowa ma bardzo duże walory przyrodnicze (przyroda ożywiona i nieożywiona) oraz krajobrazowe. Wieś zlokalizowana jest w otoczeniu wulkanicznego wzniesienia Góry Św. Anny.

Na obszarze miejscowości znajduje się „Zakrzowska szpica” – jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu Góra Świętej Anny. Jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Według legend na „Szpicy” stał również zamek z drewna z XI w., który był warownią słowiańską.

Obok góry wiedzie trakt leśny, wiodący do Kamionka.

Zakrzów leży na terenie podmokłym – znajdują się tam dwa duże stawy.

 

Źródło:

Strona internetowa sołectwa Zakrzów www.zakrzow.com.pl

Zakrzów na Facebooku https://www.facebook.com/SolectwoZakrzow

Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy”

Ochotnicza Straż Pożarna z remizą w Zakrzowie https://www.facebook.com/OspZakrzow998

liczba mieszkańców: 414

 

Program Odnowy Wsi:

Największym przedsięwzięciem sołectwa Zakrzów w ramach odnowy wsi była realizacja projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego” w 2010 roku.

W ramach funduszów, które miejscowość pozyskała w ostatnich latach udało się wyremontować
i doposażyć remizę strażacką, która jest centrum życia społecznego mieszkańców. Remont OSP pozwolił na uzyskanie funkcjonalnego i estetycznego miejsca do spotkań oraz współdziałania mieszkańców dwóch wsi: Zakrzowa i Dąbrówki.