Zalesie Śląskie

                Zalesie Śląskie

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 1189

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Remont istniejącego kontenera socjalnego zlokalizowanego na gminnym
placu zabaw w Zalesiu Śląskim o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/