Zawada, gm. Głogówek

Zawada

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Sołectwo Zawada składa się z miejscowości Zawada i czterech przysiółków: But, Golczowice, Mucków i Sysłów.

Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka św. Józefa w Zawadzie.

Sołectwo posiada plac zabaw oraz świetlicę znajdująca się przy parafii pod nazwą Dom św. Jana Pawła II.

Źródło:

LZS Zawada

Liczba mieszkańców: 416

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zakupiono wyposażenie do świetlicy (lodówka, termosy, sprzęty kuchenne), oraz zorganizowano imprezy takie jak: festyn wiejski połączony z dożynkami parafialnymi czy Integracyjny Festyn Wiejski.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont i doposażenie świetlicy o wartości  5 000 zł.