Zawada, gm. Głogówek

Zawada

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

  

 

Liczba mieszkańców: 416

 

 

Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu zawada, czyli przeszkoda.

Sołectwo Zawada składa się z miejscowości Zawada i czterech przysiółków: But, Golczowice, Mucków i Sysłów.

      

Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka św. Józefa w Zawadzie.

Sołectwo posiada plac zabaw oraz świetlicę znajdująca się przy parafii pod nazwą Dom św. Jana Pawła II.

We wsi działa Ludowy Zespół Sportowy.

       

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zakupiono wyposażenie do świetlicy (lodówka, termosy, sprzęty kuchenne), oraz zorganizowano imprezy takie jak: festyn wiejski połączony z dożynkami parafialnymi czy Integracyjny Festyn Wiejski.

                   

Rys historyczny: 

W 1936 r. nazwę Zowade zastąpiono nową – Lichten O/S.

Pierwszy kościół w Golczowicach zbudował Franciszek Freiherr von Larisch na cześć św. Anny. Kościół w niedługim czasie spłonął. W latach 1843 – 1848 Administrator Suchanek wybudował kolejną świątynię, która w 1904 r. została pokryta dachówką.

 

Źródło: