Zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020”

Do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020” zgłosiło się:

9 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,

6 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Zgłoszenia w kategorii „Najpiękniejsza wieś”
Lp. Sołectwo Gmina
1 Wojciechów Olesno
2 Spórok Kolonowskie  (2 zgłoszenia)
3 Nowe Siołkowice Popielów
4 Grodzisko Strzelce Opolskie  (2 zgłoszenia)
5 Chrzelice Biała
6 Biedrzychowice Głogówek  (2 zgłoszenia)
7 Górki Prószków
8 Borycz Izbicko
9 Dąbrowa Dąbrowa

 

Zgłoszenia w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”
Lp. Sołectwo Gmina Nazwa projektu
1 Lipowa Grodków „Ogród bioróżnorodności”
2 Staniszcze Małe Kolonowskie „Przystanek – Odnowa Wsi”
3 Kadłub Strzelce Opolskie „Kadłubska zagroda – ocalmy dziedzictwo naszych przodków”
4 Kazimierz Głogówek „Działania promocyjne wsi Kazimierz”
5 Górki Prószków „Stara szatnia jako zaułek tradycji wiejskiej – działanie wspierające potencjał oraz promocję organizacji pozarządowej działającej na terenie naszej wsi”
6 Stradunia Walce „Flance – miejsce legend i bioróżnorodności”

 

Komisja zakończyła już oceną formalną zgłoszeń oraz sprawdziła materiał uzupełniający w brakujących zgłoszeniach.

Kolejnym etapem będzie ocena zgłoszonych wsi oraz projektów podczas wizji terenowych w zgłoszonych do konkursu sołectwach.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zakładce Konkurs PWO 2020.