Zieleniec

Zieleniec

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

Zieleniec znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, położony jest wśród pól, lasów i łąk.

Życie kulturalne wioski toczy się wokół świetlicy wiejskiej oraz terenów przyległych, gdzie znajduje się plac zabaw, altana biesiadna z planszami edukacyjnymi o grzybach występujących w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz grą na świeżym powietrzu. Gra nawiązuje do nazwy wioski tematycznej „Zieleniec – grzybowa wioska” utworzonej w 2019 roku.

Przy świetlicy wiejskiej działa także zespół ludowy „Zielenieckie dziołchy”.

Elementami kulturowymi wymagającymi ochrony konserwatorskiej są cmentarz i zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim otoczeniu pochodząca z lat dwudziestych XX w.

Na uwagę zasługuje również komin pozostały po budynku fabrycznym dawnej cegielni.

W miejscowości znajdują się stawy, należące obecnie do koła wędkarskiego, stanowiące miejsce „spotkań z przyrodą” mieszkańców wioski.

Przez Zieleniec przebiega żółto-brązowy szlak kolarsko-pieszy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

 

Zieleniec na Facebooku https://www.facebook.com/Zieleniec-301889043346764

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec

Koło Gospodyń Wiejskich w Zieleńcu

Zespół ludowy „Zielenieckie dziołchy”

liczba mieszkańców: 603

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w Zieleńcu była budowa kanalizacji sanitarnej, ale także realizacja projektu „Grzyby na Stobrawskim Zielonym Szlaku”, w ramach którego stworzono mieszkańcom warunki do rekreacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – powstała altana z planszami edukacyjnymi oraz gra terenowa. Teren został ogrodzony.

W planach jest budowa siłowni zewnętrznej oraz parkour park.

 

Źródło: