Zimnice Wielkie

                Zimnice Wielkie

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

 

 

 

 

 

 

Zimnice Wielkie to miejscowość znajdująca się pomiędzy rzeką Odrą a dużymi obszarami lasu                    z charakterystycznym taśmociągiem.

 

 

Do zabytków w Zimnicach Wielkich należą: kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z XV wieku, przebudowany w XVIII wieku, z zachowaną gotycką polichromią z XVI wieku na sklepieniu prezbiterium, a także renesansową polichromią na ścianie (XVI/XVII wiek). W Zimnicach Wielkich znajduje się świetlica wiejska, szkoła, przedszkole, przychodnia oraz Kaplica Św. Anny.

 

W Zimnicach Wielkich znajduje się siłownia plenerowa oraz plac zabaw w centrum miejscowości.

Do najważniejszych przedsięwzięć, zrealizowanych w przeciągu ostatnich lat należą:

– budowa placu zabaw i siłowni fitness w plenerze

– budowa wiaty festynowej

– budowa sceny festynowej

– budowa oświetlenia na placu wiejskim oraz nasadzenie roślin

– remont pomieszczeń socjalnych na placu wiejskim

– doposażenie zaplecza gastronomicznego świetlicy wiejskiej  o wartości  5 000 zł- projekt zrealizowany
w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

 

Liczba mieszkańców: 699