Źlinice

                Źlinice

   rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

W sołectwie znajduje się wiele kapliczek.

Miejscowość posiada dwie świetlice wiejskie. Jedna powstała w budynku starej poczty, w obiekcie nazywanym przez mieszkańców śląskim domem, który architektonicznie nawiązuje do tzw. opolskiego jamnika, wydłużonego budownictwa wiejskiego. Druga świetlica znajduje się w budynku OSP Źlinicach – Boguszycach.

Przez wieś przebiega ścieżka rowerowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Źlinicach – Boguszycach (KSRG)

LZS Orzeł Źlinice

Liczba mieszkańców: 658

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych działań z zakresu odnowy wsi w sołectwie należy organizacja rożnego rodzaju imprez okolicznościowych, takich jak: Festyny Strażackie, Dzień Kobiet, Wodzenie Niedźwiedzia i Jarmark Świąteczny.

Źlinice zostały wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2015 roku oraz III miejsce w roku 2000. Wyróżnienie sołectwo zdobyło również w kategorii „Najlepszy projekt” w 2002 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.