Złotniki

Złotniki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

 

 

 

 

 

 

Wieś Złotniki charakteryzuje zwarta zabudowa, na wytyczonych działkach budowlanych powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych przy nowo wytyczonych ulicach.
Wokół  miejscowości przy polnych drogach ustawionych jest wiele kapliczek i krzyży, a  do zabytków w Złotnikach należy również kapliczka z roku 1885 ,  oraz opodal  murowana z cegły brama wjazdowa do dawnych zabudowań gospodarskich.

Przy wyłożonym kostką brukową i odnowionym placu przy głównej drodze znajduje się remiza OSP, która w tym miejscu usytuowana jest od 1892 roku – po remoncie i termomodernizacji  tylko wieża pozostała w stanie z czasów jej budowy. Wyeksponowano sprawną ręczną sikawkę konną z 1907 r.

Na boisku wiejskim urządzono ogólnodostępną siłownię na ,,świeżym powietrzu”.

Miejsce to spełnia również funkcję placu integracyjno-festynowego. Wybudowano wiatę biesiadną oraz pomieszczenie ze sceną wraz z magazynkiem na sprzęt, potrzebny do organizowania imprez wiejskich. Na miejscu dostępne są toalety podłączone do wiejskiej kanalizacji.

 

Zagospodarowanie i zaaranżowanie boiska wiejskiego na plac  festynowo –integracyjny. Wykonanie utwardzenia i wyrównania kostką brukową terenu siłowni ,, na świeżym powietrzu” i pod wiatą biesiadną. Budowa  nowego pomieszczenia wraz z zapleczem i sceną, które zastąpiło stare wysłużone. Zakup parawanów tworzących ściany boczne wiaty biesiadnej, chroniące przed warunkami pogodowymi.

 

Liczba mieszkańców: 553