Złotniki

Złotniki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

Sołectwo charakteryzuje się zwartą zabudową.

Wokół miejscowości przy polnych drogach ustawionych jest wiele kapliczek i krzyży, a do zabytków w Złotnikach należy również kapliczka z roku 1885 oraz znajdująca się opodal, murowana, brama wjazdowa do dawnych zabudowań gospodarskich.

Na wyłożonym kostką brukową i odnowionym placu przy głównej drodze znajduje się remiza OSP, która w tym miejscu usytuowana jest od 1892 roku – po remoncie i termomodernizacji tylko wieża pozostała w stanie z czasów jej budowy.

Na boisku wiejskim urządzono ogólnodostępną siłownię na ,,świeżym powietrzu”.  Miejsce to spełnia również funkcję placu integracyjno-festynowego. Wybudowano wiatę biesiadną oraz pomieszczenie ze sceną wraz z magazynkiem na sprzęt, potrzebny do organizowania imprez wiejskich. Na miejscu dostępne są toalety podłączone do wiejskiej kanalizacji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach

Liczba mieszkańców: 547

Program Odnowy Wsi:

Sołectwo Złotniki zostało wyróżnione w kategorii „Najpiękniejsza wieś” konkursu „Piękna Wieś Opolska” w 2002 roku.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • zagospodarowanie i zaaranżowanie boiska wiejskiego na plac festynowo –integracyjny,
  • utwardzenie kostką brukową terenu siłowni ,,na świeżym powietrzu” i terenu pod wiatą biesiadną,
  • budowa nowego pomieszczenia wraz z zapleczem i sceną, wykorzystywanego do występów artystycznych w czasie festynów,
  • zakup parawanów tworzących ściany boczne wiaty biesiadnej, chroniące przed warunkami pogodowymi.

Źródło: