Żużela, gm. Krapkowice

Żużela

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

W sołectwie dominuje zabudowa wiejska. Wizytówką miejscowości jest zagospodarowane centrum wsi, gdzie znajduje się plac rekreacyjno-wypoczynkowy, park wiejski oraz stary zajazd (sala DFK), które są punktem spotkań i integracji lokalnej społeczności. Miejsca te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej miejscowości ale również ościennych wiosek.

W wiosce znajduje się kilka zabytków w tym dwie kapliczki, dzwonnica, dawna szkoła, kuźnia oraz kaplica-mauzoleum, która znajduje się w zespole dworsko-folwarcznym. Przy przedszkolu jak również na placu rekreacyjno-wypoczynkowym znajdują się place zabaw.

W sołectwie jest piękny park wiejski obok którego przepływa rzeka Swornica. Nieopodal wioski znajduje się rzeka oraz starorzecze Odry, gdzie znajdują się obszary chronione oraz wybudowane ścieżki rowerowe. Na terenie wsi zagospodarowano drobne skalniaki i skwery, które będę sukcesywnie powiększane oraz urozmaicane.

Rys historyczny: 

Spośród wszystkich miejscowości należących kiedyś do kasztelanii opolskiej Żużela jest tą, która poza Opolem została wymieniona w średniowiecznych dokumentach najwcześniej. Już w latach 1195-1201 biskup wrocławski Jarosław nadał
tę wioskę cystersom, wówczas wymienioną jako „Susela”. W 1283 roku wymieniono Żużelę jako „Czuczhel”, a w 1534 roku jako „Schuziel”. Przez kilka wieków Żużela stanowiła własność kościelną należącą do klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach. W 1784 roku wioska ta została wymieniona jako „Zuzella”.

Źródło:

Strona internetowa sołectwa Żużela 

Żużela na Facebooku 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Żużela

Ochotnicza Straż Pożarna w Żużeli 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na rzecz Wsi Żużela

 

Liczba mieszkańców: 546

Program Odnowy Wsi:

W przeciągu ostatnich lat zrealizowanych zostało dużo przedsięwzięć, zagospodarowanie centrum wsi pod utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego, na którym wykonane zostało muzeum starych maszyn rolniczych, a budynek starej remizy zaadaptowany jako izba tradycji. Sołectwo bierze udział w korowodzie gminnych dożynek oraz tworzeniu korony żniwnej. Do pielęgnacji terenów zielonych, które przeprowadzamy w czynie społeczny zakupiono kosiarkę samojezdną oraz żyłkową. Corocznie organizowany jest festyn św. Urbana oraz inne spotkania z udziałem mieszkańców.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem zasilania i oświetlenia placu wiejskiego w Żużeli przy ul. Krapkowickiej o wartości  5 000 zł.