Zwiastowice, gm. Głogówek

Zwiastowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Wieś posiada jeden przysiółek Mikulsko oddalony ok. 1km.

Jedynym miejscem spotkań jest świetlica wiejska zespolona z remizą OSP, której budynek został zaadoptowany po dawnej szkole podstawowej. Obok świetlicy znajduje się skwerek roślinny.

Za świetlicą znajduje się plac zabaw oraz w niedalekiej odległości boisko sportowe.

Dookoła wioski rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”.

 

Rys historyczny: 

Wzmiankowana była jako Zuestoua (1223 r.), Schwesterwitz (1571 r.). Zwiastowice, podobnie jak większość miejscowości w Gminie Głogówek, założone zostały przez cystersów i były w ich posiadaniu do 1810 r.

Najstarszym obiektem we wsi jest kaplica pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1853 r. z ołtarzem ludowo-barokowym.

Poza tym na teranie miejscowości znajduje się kilka historycznych krzyży przydrożnych oraz budynek dawnego folwarku z 1829 roku.

 

Źródło:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiastowicach

Liczba mieszkańców: 222

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia podjęte w ramach odnowy wsi:

  • budowa placu zabawa oraz jego systematyczne doposażenie,
  • zakup samojezdnej kosiarki spalinowej,
  • remont magazynu świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach o wartości  5 000 zł.